Kwaliteit

De stappen die u hebt moeten zetten zijn dikwijls emotioneel en niet eenvoudig geweest. Daarom is het belangrijk dat u weet waar u aan toe bent en wat u van ons kunt verwachten. Maar ook wat wij van u kunnen verwachten. Succes in het bereiken van de gestelde doelen en het vinden van oplossingen hangt af van de actieve medewerking van uzelf.

Bij de uitvoering van het beschermingsbewind hebben wij ons geconformeerd aan de richtlijnen die de brancheorganisatie hanteert. Hierdoor mag u de nodige kwaliteit van ons verwachten. Dit houdt onder meer in dat wij volgens een vastgestelde kwaliteitsnorm moeten werken en een dossier opbouwen op basis van landelijke richtlijnen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende formulieren.

Als u niet tevreden bent over het werk, dat Trustee levert, kunt u een beroep doen op het klachtenreglement. Hiermee geven we aan, dat wij onze klanten serieus nemen en bieden wij hen de zekerheid, dat zij de aandacht en kwaliteit krijgen waar ze recht op hebben.

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden

Scroll naar boven