Mentorschap

Mentorschap is een regeling waarbij de kantonrechter een persoon aanwijst om uw persoonlijke, niet-vermogensrechtelijke, belangen te behartigen. De beslissingen die de mentor voor u neemt, gaan altijd over verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Bijvoorbeeld, welke medische behandeling u nodig heeft of dat u zelfstandig kunt blijven wonen met welke zorg enzovoort.

De wet bepaalt, dat de mentor beslissingen neemt namens u, maar ook dat de mentor advies geeft waar het niet-vermogensrechtelijke zaken betreft. Bovendien schrijft de wet voor dat de mentor u zoveel mogelijk betrekt bij de vervulling van zijn haar taak en bevordert dat u (rechts) handelingen zelf verricht indien u daartoe in staat bent.

Om die beslissingen te kunnen nemen als mentor zal Trustee een levensgeschiedenisformulier (met aanvullende zakelijke vragen) invullen over en met de persoon die onder mentorschap wordt gesteld.

Aanvragen van een mentorschap gebeurt via het invullen van een verzoekschrift. Dit verzoekschrift wordt verstuurd naar de kantonrechter. Mocht u Trustee als uw mentor willen dan kan u hulp vragen bij het invullen van het verzoekschrift. Daarnaast krijgt u vanuit Trustee een bereidverklaring die aan het verzoekschrift wordt toegevoegd.

De kosten van het mentorschap moet u zelf betalen. Hebt u een laag inkomen dan is het mogelijk om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap. U vraagt deze dan aan bij de gemeente waarin u woont. Daarnaast kan het mentorschap niet zomaar worden opgeheven. Als u vindt dat u zelf weer in staat bent om uw persoonlijke belangen te behartigen, kunt u de kantonrechter vragen het mentorschap op te heffen.

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden

Ik kom graag vrijblijvend bij u langs om te kijken naar de mogelijkheden

Scroll naar boven